22-24 Септември 2017

Токуда болница, София, България

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО

Регистрацията на участниците ще се проведе на 22 Септември (Петък) от 08.00 до 10.00  в Конгресния център на 9-ти етаж на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
Конгресната програма ще се състои в Конгресния център на 9-ти етаж на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
Кафе-паузите и обядите се проведат във фоайето на Конгресния център.

Официалната вечеря ще се състои на 23-ти Септември (Събота) в Ресторант Весело Село, бул. Драган Цанков 5, парк Борисова градина  от 19,30 ч.

Постерното изложение e разположено   във фоайето на Конгресния център.
Постерите трябва да бъдат принтирани и закачени на стойките от участниците.
Максималният размер на постерите е до 95см/ 95cм.

Транспорт и паркинг.
По време на конгреса организаторите са се погрижили за Вашия конфорт и транспорт.
Безплатен паркинг за  всички участници, които са със собствен транспорт в района на болницата.
За всички останали участници, които не разполагат със собствен транспорт е подсигурен автобусен превоз и са настанени в Хотел АТМ, бул. Цариградско шосе 131, в следните направления и часове:

22-ри /петък/
08,45 – АТМ Хотел  – Токуда Болница
18,45 – Токуда Болница  – АТМ Хотел

23-ри /събота/
08,30 – АТМ Хотел  – Токуда Болница
17,45 – Токуда Болница  – АТМ Хотел
19,15 – АТМ Хотел – ресторант Веселото село

24-ри /неделя/
8,30  – АТМ Хотел  – Токуда Болница

SEETRO_logo logoen

SEETRO – South East Europe Technologists in Radiation Oncology

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Третия Регионален Конгрес на SEETRO (South East Europe Technologists in Radiation Oncology).
SEETRO e обединение на Националните дружества на Лъчетерапевтичните лаборанти на държавите от Югоизточна Европа.
Третият конгрес на SEETRO ще се проведе от 22 до 24 септември 2017 година в Токуда Болница, София.  Тази година негов домакин ще бъде Българската Асоциация на Лъчетерапевтичните Лаборанти – БАЛТЛ.
Инициативата за създаването му възниква като резултат от програмата на ESTRO и IAEA „The Best Practice in Radiation Oncology – Train the RTT Trainers“.
Държавите от Югоизточна Европа, взели участие в тази програма, се ангажират да проведат серия от обучителни курсове за лъчетерапевтични лаборанти в собствените си държави. В резултат на колаборацията между представителите на отделните държави се роди идеята за създаване на сдружение на Лъчетерапевтичните лаборанти от Югоизточна Европа.
Първият регионален конгрес беше проведен през 2013 година в Белград от Сръбската Асоциация на Лъчетерапевтичните Лаборанти.
Вторият регионален конгрес се проведе през 2015 година в Загреб, Хърватска република от Хърватската Асоциация на Лъчетерапевтичните Лаборанти.
През тези години броят на участващите държави  в SEETRO се увеличи  и в момента те са тринадесет.
Основна цел на SEETRO е да подобри сътрудничеството между колегите от източно-европейските държави, да спомогне за обмяната им на опит и  споделяне знанията и уменията за прилагане на новите методи на Лъчелечение.
Бихме искали да благодарим предварително на всички Вас, които планирате  да присъствате на SEETRO 2017!
Надяваме се, че този форум ще Ви обогати с нови идеи и ще създаде полезни научни и лични контакти.
Очакваме Ви в София.

Организационен комитет на SEETRO 2017 

Конгресът е отворен за лъчетерапевтични лаборанти, медицински физици, лекари-лъчетерапевти и медицински сестри. Както  и за всички категории медицински специалисти от Югоиточна и Централна Европа, чиято ежедневна практика е  свързана с лъчелечението

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА

Период на плащане Членове на БАЛТЛ Нечленове на БАЛТЛ Студенти
До  30.04.2017  50 лв.  80 лв.  20 лв.
30.04–15.09.2017  70 лв. 100 лв.  20 лв.
На място след 15.09.2017  90 лв. 120 лв.  20 лв.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА

Регистрационната такса не включва хотелско настаняване.
Регистрационната такса включва участие на научните и постерни сесии, сателитни симпозиуми и изложби, Рекламни материали, Кафе-паузи, Обяди и Официалната вечеря.
Регистрационната такса за членове се отнася само за тези членове, които са редовно отчетени за 2016 и 2017 г.

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

Ако желаете да ползвате хотелско настаняване в хотел АТМ, София, Хотел АТМ, бул. Цариградско шосе 131, моля отбележете датите и броя нощувки в Регистрационната бланка.

ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва  чрез банков превод по сметката на :
Титуляр: Българска Асоциация на Лъчетерапевтичните Лаборанти
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG18FINV91501215958725,
Банка: Първа Инвестиционна Банка – клон София
Моля отбележете  в платежното нареждане:

Име  на участника. Основание за плащане:   „Участие в конгрес SEERTO 2017“
(И хотелско настаняване за …. нощи в двойна/тройна стая) – ако има такова
Фактура се издава само за плащане по банков път.

Банкови такси:
Банковите такси са за сметка на платеца. За срока на плащане важи датата на банковото бордеро.

Анулиране на заявка за регистрация:

Анулиране на заявка се приема до  1 август  2017 като се удържат  50 лв за покриване на разходите по анулиране. Не се приема анулиране на заявка след тази дата.
Анулирането става с e-mail до организационния комитет на адрес: seetro2017@gmail.com

Попълнената регистрационна карта изпратете на email адрес: seetro2017@gmail.com

НАУЧНА ПРОГРАМА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  

В научната програма на Третия Регионален Конгрес на SEETRO

(South East Europe Technologists in Radiation Oncology)

22-24 Септември 2017 година

МОЛЯ ОТБЕЛЕЖЕТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНГРЕСА

 • Постер
 • Презентация

НА ТЕМА: ……………………………………………………………………………………..

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

 • Авторите заявяват своето желание за участие в Конгреса чрез изпращане на  заявка на  e-mail: seetro2017@gmail.com
 • Краен срок за изпращане на заявката за участие в научната програма – 01.05.2017 г.
 • Краен срок за изпращане на резюметата – 01.06.2017 г.
 • Всички заявки и резюмета ще се разглеждат от организаторите и кореспондиращият автор ще получи обратна информация на посочената електронна поща.
 • Резюмето се изпраща по електронната поща на адрес: seetro2017@gmail.com
 • Официални езици – английски и български.
 • Доклад/презентация – до 15 мин.
 • Постер – постер на хартиен носител.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА РЕЗЮМЕТАТА 

 • Файлът да бъде записан като *.doc.
 • Името на файла  да е изписано на латиница със следната структура Име_Фамилия_Abstract_годината.doc (напр. Ivan_Ivanov_Abstract_2017.doc).
 • Шрифта – Times New Roman – 12 pt за текста и 14 pt за заглавието на резюмето.
 • Разредка – единична, позволена е двойна между параграфите.


СТРУКТУРА НА РЕЗЮМЕТО

 • Име на доклада на английски език.
 • Име на автора (авторите) и име на организацията, която представляват.
 • Ключови думи на английски език (до 5 думи).
 • Основен текст на резюмето на английски език (до 300 думи).
 • Адрес за връзка, е-mail, телефон.


ЕЛЕМЕНТИ НА РЕЗЮМЕТО

 • Title:
 • Abstract Text:
 • Purpose/Objective
 • Materials and Methods
 • Results
 • Conclusions

ТЕМИ

Развитие  на Националните  дружества и международно сътрудничество

QUATRO МААЕ Регионални проект – реализация и ролята на лъчетератевтичните лаборанти

Отговорности и задължения на лъчетератевтичните лаборанти

Дозиметрист – реалност  или мечта

Образни методи и протоколи в Лъчелечението – CT, PET-CT, SPECT, MRI

Фюжън и Контуриране на органите в риск

Имобилизацията в Лъчелечението

Новите методики – IMRT, IGRT, Rapid Arc, VMAT, Adaptive RT

Лъчелечение с Кибер нож и Гама нож

Радиохирургия – SBST, SRS, SBRT

Лъчезащита  в лъчелечението – ролята на лъчетератевтичните лаборанти

Методи за верификация в лъчелечението

Брахитерапия

Комуникация с пациенти

Сестринството  в лъчетерапия

Лъчетератевтичните лаборанти  и  иновациите в лъчелечението

Лъчетератевтичните лаборанти и медицинските проучвания

Свободни  теми

ОРГАНИЗАТОР


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ЛАБОРАНТИ – БАЛТЛ

logo2017abstract

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Ivet Payanova /BG/,  Ljupco Iliev/BG/,  Antonia Antonova /BG/,  Zdravko Grozdanov /BG/, Iva Borisova /BG/,  Petko Tcenov /BG/,  Mariya Petrova /BG/,  Ilija Čurić /RS/, Ivana Nikolic  /RS/, Olivera Ivanova /MK/,  Velimir Karadža/HR/,  Aleksandar Kostovski  /BIH/,  Mustafa Jacevic /BIH/,  Abidin Tecik /TR/, Jose Guilherme Araujo Seara Couto  /MT/

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Jovan Stevanovic /RS/, Danica Rankovic /RS/, Nikola Apostolovski /MK/,  Vedrit Ibusoski /MK/,  Damir Cipric /HR/,  Julijana Paunovic /HR/,  MichalWalczak /PL/, Muhamed Topcagic /BIH/,  Hande Yaman /TR/, Adnan Şafek /TR/, Aydın Özkaynak /TR/, Matjaž Jeraj /SL/, Stanislav Prcic /SL/, Susan Mercieca /MT/, Predrag Tepsa /MN/, Daniela Steliean /RO/,   Csilla Pesznyak /HU/, Andrea Biranova /CZ/

ДРУЖЕСТВА – СЪОРГАНИЗАТОРИ

Croatian Society of Radiation Therapy Technicians
Društvo Radioloških Inženirjev Slovenije
Komora Diplomiranih Inženjera Medicinske Radiologije F BIH
Macedonian Society of Radiological Technologist
Towarzystwo Naukowe Techników Medycznych Radioterapii
Serbian Sociеty of Radiotherapy Technicians
Society of Radiation Therapy Technologist (Turkey)
Society of Medical Radiographers (Malta)
Hungarian Society for Radiation Oncology

GOLDEN SPONSOR

varian+logo


SILVER SPONSOR

 


BRONZE SPONSORS

SPONSORS 

Mieri logo

AC_Vertical_EN_Tokuda Hospitalbinarios

Event Location

Tokuda Hospital
At. Dukov str.
Sofia, Bulgaria

GPS: 42.664892, 23.324629

Get Direction