Axhenda & Temat

Axhenda dhe programi i Kongresit

Programi shkencor

Temat

Rreth programit shkencor të Kongresit të 5-të Rajonal të SEETRO-s

(Teknologë nga Evropa Juglindore në Onkologjinë e Rrezatimit)

7-9 Tetor 2022

BËHUNI RTT - EDUKIM, ÇERTIFIKIM DHE KARRIERË

Temat

For abstract summation follow the link