Регистрација

Надоместоци & Како да се регистрирате

Надоместоци

Период на уплата

Надоместок

забелешка

*Бројот на учесници е ограничен на 90. Пријавувањето е по принципот „прв дојден, прв услужен“ по редослед на уплатени пријавувања.

**По поднесувањето на формуларот за регистрација, продолжете веднаш со плаќањето на котизацијата преку банкарски трансфер. Регистрацијата ќе се смета за завршена само откако ќе ја добиеме уплатата на котизацијата.

***Семинарите за ручек и практични демонстрации се дел од научната програма на курсот и затоа се задолжителни за пријавените учесници на курсот. Ве молиме имајте предвид дека програмата е предмет на промени и ќе се ажурира постојано до работилницата.

Котизацијата не вклучува сместување во хотел.

Котизацијата вклучува:

  • Присуство на научните и постер сесиите
  • Ручеци, Паузи за кафе
  • Сателитски симпозиуми, Изложби
  • Социјална вечера.

Информации за плаќање

Ве молиме, регистрацијата платете ја преку банкарски трансфер во ЕУР или МКД до:

Ве молиме во налогот за пренос наведете: Име на учесникот. Конгрес на СЕЕТРО 2022 година.

Надоместоци за банкарски трансфер

Сите банкарски трошоци за услугата за трансфер треба да ги платат учесниците.

Услови за откажување

Откажувањето ќе биде прифатено до 1 август 2022 година.

Целосната сума ќе биде вратена помалку од 50 € за покривање на трошоците за откажување. Нема да се рефундираат за откажување добиено по овој датум.

 

Откажувањето мора да се испрати на е-пошта до организацискиот комитет: seetro_skopje2022@outlook.com

Формулар за регистрација

Ве молиме пополнете го овој формулар и испратете го на е-пошта: seetro_skopje2022@outlook.com