За Скопје

Што мора да видите и да направите…

Камен мост

Камениот мост на реката Вардар ги поврзува Старата скопска чаршија и плоштадот Македонија во новиот дел на градот. Постојат многу претпоставки за времето на изградбата на мостот, почнувајќи од VI (рановизантиски период) до XIV век (српски период) или XV век (османлиски период). Целиот мост е изграден во камења; затоа името е Камениот мост. Мостот спаѓа во групата на камени мостови со повеќе лаци кои се потпираат на заземјени столбови од коритото на реката. Има 13 лакови кои се зголемуваат во големина од краевите кон средината. Ова создава специфична висинска линија која се нарушува во средината. Од двете страни на столбовите, од земја до средина, има камени фракции „сметки“ со цел да го заштитат мостот од уништување. Некои сметки се слични на вагата и познато е дека оваа вага се користела за одредување на нивото на водата. Најстариот документ кој зборува за овој мост потекнува од 1469 година, турски период.

Скопска тврдина „Кале“

Тврдината се наоѓа во центарот на градот, на левиот брег на реката Вардар, на ридот Градиште. Тој е утврден град, со елементи од различен период и двојни ѕидини на јужниот дел.

Во античко време на просторот на Скопското Кале постоела населба. Хронолошки, тоа е периодот на културата Салкуца-Бубањ-Хум, крајот на неолитот (IV-III милениум БНК). Овој простор уште еднаш бил населуван во VII-VI век п.н.е., а ексцизиран до IV-III в.п.н.е. со добри утврдувања.

Според археолошките наоди, Тврдината била реконструирана во 535 година, со формирањето на Јустинијана Прима како префектура северно Илирски центар и град на епископот Антист. Од X век до крајот на средновековниот период, Тврдината била дел од средновековниот византиско-словенечки град Скопје. По османлиското освојување во 1392 година до 1912 година, Скопската тврдина постоела како населба. Во 2008 и 2010 година беше извршена реставрација на јужниот одбранбен ѕид на првата одбранбена линија (долга 300 m) со две кули, четири кули контра тврдина (потпора), пет Потпори и една порта.

Стара скопска чаршија

Skopje Old Bazaar is the biggest Bazaar in the Balkans outside Istanbul. It is located on the east coast of the Vardar River. The Bazaar was a trade center since XII century. The culmination of its growth was during the Ottoman rule, when there were constructed a lot of mosques (more then 30) and other Turkish buildings and monuments. Although the Islam architecture is dominant in the Bazaar there are few churches there, some museums and other cultural facilities. You can drink Turkish coffee or tea in picturesque surrounding and eat delicious traditional sweets.

Цркви & Џамии

Црква „Св.Спас“ со иконостас и гробот на Гоце Делчев

Црквата е музеј.

Богослужба има само еден ден годишно, на Спасовден, неговиот празник.

Изградена е кон крајот на XVII и почетокот на XVIII век на постара црковна основа од XVI-XVII век, според сликарството. Желбите потекнуваат од 1824 година.

Внатрешноста на црквата е формирана во XIX до средината на XX век. Во западниот дел од црквата се наоѓа женска галерија. Најконкретно за оваа црква се извонредно убавите копнежи на иконостас, тронот, проповедникот, капелата за пеење и штандот за икони. Иконостасот е долг 10 метри и висок 6 метри. Тоа е врвното достигнување на македонската копнежлива уметност. Автори на желбите се Петре и Марко Филиповски и Макарие Фрчковски. Во дворот на црквата се наоѓа Спомен гробот на Гоце Делчев, авангардата на македонското револуционерно движење чиј политички гениј, морален авторитет и харизма помогнаа да се одржи огромна национална борба против Отоманската империја и експанзионистичките напори на соседните земји.

Куршумли Ан

It is assumed that the interior was constructed by Muslihudin Abdul Gani, known as Muzein-odza Al-madini, in XVI century. It is consisted of two parts. The first sector was used for accommodation of traders and their merchandise and in the other sector was located the stall, the servants rooms and other facilities.  This sector has two entrances: one from the street directly and the other is from the yard in which you can get to from the main entrance, the Bazaar side. The main part of the An has quadrate basis and is consisted of ground level and a floor, with an array of chambers, surrounding the yard which has wide vestibule with arcades on both the ground level and the floor. In the yard there is a fountain with beautiful and authentic stone cup.

Мустафа-пашина џамија

Подигната е во последната деценија на XV век, 1492 година од Мустафа Паша. За време на земјотресот во 1963 година била оштетенa, но подоцна била санирана.

Мустафа Паша бил многу важна личност во османлиската земја, додека владееле султаните Бајазит II (1481-1512) и Селим I (1512-1520). За него малку се знае, бидејќи во негово време имало неколку видни личности по име Мустафа Паша

Во комплексот Џамија имало малку предмети за живеење, користени од религиозни луѓе. Мустафа Паша починал во 1519 година, според натписот на неговата гробница (мавзолеј), која се наоѓа во близина на џамијата. Денес, зачувани предмети што може да се видат се гробницата на Мустафа Паша, саркофаг, за кој се претпоставува дека е Умисес (една од неговите ќерки) и неколку надгробни споменици од старите гробишта.

Музеи

Музеј на Македонија

Комплексот во кој се наоѓа музејот има 9560 м2. Има неколку поврзани објекти, што овозможува континуирано движење низ музејот. Во него се чуваат околу 100.000 музејски предмети кои имаат археолошка, етнолошка, историска, уметничко-историска вредност. Во археолошката збирка има предмети од неолитот до доцниот средновековен период. Во оваа збирка спаѓаат и камените споменици кои се наоѓаат во Лапидариумот во Куршумли ан.

Првиот Археолошки музеј во Македонија е основан во 1924 година. Во 1945 година е формиран Народниот музеј на Македонија. Во 1976 година е изграден комплексот на Музејот на Македонија. Интегрирањето на три музеи – Археолошки, Етнолошки и Историски во денешниот Музеј на Македонија се случи во 1984 година. Во 1991 година беше формиран посебен оддел за уметност.

Музеј на современа уметност

Изградбата на Музејот започна во 1969 година, на 5 април и заврши на 13 ноември 1970 година. Изградбата е донација од Владата на Полска, која објави повик за проекти (89), од кои беше избран еден. Објектот има две нивоа и еден делумно подземен простор, кој се користи за складирање, конзервација и погон. Располага со 5.428 м2, од кои 3.000 м2 се изложбен простор, а остатокот е магацин, администрација и други објекти. Музејот беше домаќин и организиран над 1000 домашни и меѓународни изложби, меѓу кои и презентацијата на Виенското биенале (1976, 1993, 2003 и 2005 година) и голем број изложби на македонската уметност во Париз, Лондон, Рим, Минхен, Токио, Стокхолм, Атина, Белград, Загреб, Софија, Сараево итн.

Спомен куќа на Мајка Тереза

Желбата да се оддаде почит на еден од најпознатите личности од Скопје и добитник на Нобеловата награда од Македонија, доведе до отворање на Спомен куќата посветена на Мајка Тереза во 2010-2011 година (на 30 јануари 2009 година).

Локацијата на Музејот не е случајно избрана. На ова место постоела стара католичка црква, наречена „Пресвето срце Исусово“, каде што Мајка Тереза, како Гоња Бојаџиу, се крстила, само еден ден по нејзиното раѓање и каде што ја примила својата прва причест и го нашла својот внатрешен мир по татковата смрт, кога нејзиното семејство било во многу тешка состојба.

Ова место имаше големо значење и влијание во животот и карактерот на младата Гоња Бојаџиу и нејзината желба да им помогне на сиромашните луѓе и да стане еден од најголемите хуманитарци во светот.

Мајка Тереза е прогласена за почесен граѓанин на Скопје. На плоштадот Пела, на местото на нејзината стара куќа, беше изграден споменик што мора да се посети.

Уживајте во природата & Историјата

Кањон Матка

Кањонот Матка, 5000 ha, се наоѓа на 17 km југозападно од Скопје. Тоа е кањон на реката Треска, која од нејзината десна страна се влева во реката Вардар.

Највисоката надморска височина е 1401 метар, а најниската 350 метри. Во геолошките формации во кањоните на долината на реката Треска доминираат карбонатните седиментни карпи суспендирани во длабоките мориња и плитките води неколку геолошки епохи.

Тука се евидентирани 1000 видови растенија, од кои 20 % се ендемични или реликтни. Во заштитеното подрачје има 34 видови цицачи, 22 видови влекачи и 133 видови птици.

Аквадукт

Сè уште не е одреден точниот период на изградба на Аквадуктот. Претпоставката се движи од VI век (во времето на бузантискиот император Јустинијан I, кога биле обновени многу градови од провинцијата Дарданија, по земјотресот во 518 г.) до XV век кога биле изградени речиси сите анови во Скопје, па градот имал исклучително високи барања за вода.

Аквадуктот беше дел од водоводниот систем кој ја носеше водата од Скопска Црна Гора до Скопското Кале. Станува збор за објект со еден надземен цевковод, долг 386 метри и се состои од два дела: горен и долен дел.

Милениумски крст

Овој современ споменик се наоѓа на врвот на планината Водно; изградена во 2002 година, како симбол на влезот во новиот милениум. Висок е 66 м и широк 46 м. Во 2008 година, во внатрешноста на крстот беше поставен лифт за посетителите да уживаат во неверојатната глетка на главниот град на Македонија, Скопје.

Жичницата Милениумски крст, 570 метри надморска височина и 480 метри разлика во височина, има патека долга 1600 метри. Брзината на жичарницата е 6 метри во секунда, така што возењето трае 4 минути и 18 секунди. Има 28 редовни гондоли за осум лица и 2 гондоли за 4 лица. Има максимален капацитет од 1160 патници за еден час.