Bordi Organizativ

Kush është përgjegjës për çfarë

ОРГАНИЗАТОР

Shoqata e Teknologëve radiologjikë të Republikës së Maqedonisë

President

Gorast Gjordjievski (Maqedoni)

Bordi Organizativ

Damir Ciprić (CRO), Ilija Čurić (SRB), Velimir Karadža (CRO), Aleksandar Kostovski (BIH),Aleksandra Oklješa Lukič (SLO), Liridona Rahmani (MKD), Dragica Janakjievska (MKD), Miroslav Mitevski (MKD), Bojan Gjorgjiev (MKD), Medina Mehmedovikj (MKD), Petar Boshkovski (MKD), Gjorgji Pavlovski (MKD), Abidin Tecik (TR), , Elena Snadevska (MKD), Natasha Pulkovska (MKD)

Bordi Shkencor

Mary Coffey (IRL), Michelle Leech (IRL), Philipp Sherer (AUT), Andreas Osztavicz (AUT), Aleksandar Kostovski (BIH), Vedrit Ibushovski (MKD), Blagica Angjelovska (MKD), Jovan Stevanović (SRB), Adnan Şafek (TR), Darinka Krzmova (MKD)

Co-organizer Societies